سوء استفاده از چک ضمانت جهت دریافت وام

لیلا

با سلام ی

ک موسسه جهت دادن وام علاوه بر ضمانت کسر حقوق و معرفی ضامن ، چک به مبلغ کل وام میخواهد.

ایا میتوانند از چک امانتی سوء استفاده کنند؟