مدرسه غير انتفاعي

مهدي

با سلام و احترام. اينجانب  از تاريخ 15/03/94 در يك مجتمع آموزشي غير انتفاعي مشغول به كار هستم. و قرقر داد خود را كه تا اسفند سال 94 بود تا تاريخ 95/03/30 تمديد كردم. بيمه واريزي اينجانب از طرف مدرسه به سازمان تامين اجتماعي مي باشد.  مشكل من اينجاست كه  حقوق واريزي من در فروردين نسبت به اسفند تغييري نكرده است همچنين ميزان عيدي پرداختي به اينجانب فقط 550 هزار تومان مي باشد. وقتي دليل را پرسيدم واحد حقوقي مدرسه مدعي شد كه اولا قرارداد شما كارمندي بوده و كارگري نمي باشد  پس عيدي شما از عيدي كارمندان تبعيت مي نمايد در ثاني چون قرارداد جديد شما از اسفند 94 تا خرداد 95 ميباشد شامل افزايش حقوق كارمندان نمي شويد زيرا كمتر از 1 سال است در اين سازمان كار مي كنيد و هم در قرارداد شما اشاره اي به افزايش حقوق نشده است. مي خواستم بدانم ايا كار انها قانوني است يا خير