روابط و حقوق بین زوجین

باسلام؛

زنی چندین بار با دلایلی همچون نذری عاشورا، ویار شدید حاملگی و پس از آن برای نخوردن شیرجوش توسط نوزادش، بدون اجازه شوهرش از خانه ی شوهر به خانه ی پدرش می رود.همچنین این زن طبق نظر شوهرش، نه تنها آرامش روحی مناسبی را در منزل برایش فراهم نمی کند بلکه در مناسبات جنسی خوب عمل نکرده و چندین مرتبه نیز با بیان اصرار متفاوت زندگی اش بین خانواده ی خود و شوهرش، وی را بسیار منزجر و متاثر می کند.

شوهر این زن نیز با دلایلی همچون نیافتن آزامش در خانه، مشکلات زناشویی، رازنداری همسر و غیره، شخصا به چندین متخصص حاذق مراجعه می کند و در او افسردگی خفیف و اختلال خواب تشخیص می دهند و آن را قابل درمان دانسته و به درمان دارویی می پردازند(لازم به ذکر است مسئله مذکور درعدم تبعیت همسر و رفتن وی از خانه موثر بوده است).

حال طبق شرح بالا:

-آیا زن حق خروج بدون اذن شوهر را از خانه داشته است؟آیا زن ناشزه محسوب می شود؟آیا نباید زن نیازهای روحی و جسمی و جنسی مرد را مرتفع می کرد؟ایا زن حق بیان اسرار زندگی اش را داشته است؟آیا این زن نفقه دارد؟خرجی فرزندشان که اکنون پیش مادر و در خانه ی پدریزرگش می باشد برعهده ی کیست؟آیا پدر دختر نباید دختر و نوه اش را راه نمیداد و یا پس از اندکی به خانه ی شوهر برمیگرداند؟اگر خدای نکرده در این دوران اتفاقی برای زن یا بچه اش بیفتد مسئول کیست؟

-و آیا مشکل شوهر می تواند دلیل موجهی برای رفتن زن از خانه باشد؟آیا عذر یا مسئولیتی بر مرد که سعی کرده چیزی برای زندگی اش کم نگذارد و برای درمان مشکلش اقدام کرده، وجود دارد؟

-آیا زن حق تهمت به زوح مبنی بر مصرف دارو را دارد؟

-آیا زن می تواند برای برکت به خانه شرط تعهد محضری بگذارد و آیا این اعتباری دارد؟

باتشکر