طلاق و حقوق مادر

رضیه
باسلام. دوستم51 سالشه دو پسر متاهل و یک دختر16 ساله دارد یکسال قبل پدرش فوت کرده و مادرش حقوق مستمری بگیر دارد اگر ایشان طلاق بگیرد بعد از فوت مادر حقوق مادرش به ایشان میرسد؟