یک هشتم

طبق قانون مادر در صورت داشتن فرزند یک هشتم از مال خود را به ارث می برد .... حال این شرایط را در نظر بگیریم ... مادری بعد از فوت زوج خود در شرایطی که فرزند دختری صغیری داشته ازدواج مجدد کرده و اموالی که از زوج مرحوم خود باقی مانده بوده به دلیل صغیر بودن فرزند دختر در اختیار قیوم قانونی قرار گرفته ( در حدود سال 1324 ) و مادر نیز ازدواج کرده و از شوهر دوم خود دارای چهار فرزند دیگر شده است . 
حال بعد از گذشت سالها و فوت مادر و همچنین دختر وی که از شوهر اول ایشان بوده و مال شوهر اول به این دختر رسیده و اکنون در اختیار ورثه وی میباشد . 
فرزندان مادر که از شوهر دوم ایشان بوده اند ادعای یک هشتم مال مادری شان را دارند . آیا همچین ادعایی وجهه قانونی دارد ؟ 
در واقع الان بچه هایی که از شوهر دوم مادر بوده اند از وراث خواهر ناتنی خود که از مادر یکی و از پدر جدا هستند یک هشتم مال به ارث رسیده از پدر را میخواهند 
این شرایط هم هست که نه مادر و نه دختری که از شوهر اول بوده در قید حیات نیستند 
با تشکر و شرمنده از اینکه موضوع خیلی پیچیده شد