سهام از برند

ناشناس

سلام،
من می‌خوام با یک شرکت همکاری کنم، شرکت محصولات متنوعی دارد و همکاری من فقط مربوط به یکی از این محصولات می‌شود. رییس شرکت می‌خواهد در ازای همکاری به من سهم بدهد ولی با توجه به اینکه من در محصولات دیگر شرکت نقشی ندارم این سهم نمی‌تواند از سهام خود شرکت باشد. رییس شرکت عنوان کرده که به من سهم از برند محصول مربوطه خواهد داد. می‌خواستم بدانم که آیا چنین چیزی تعریف و وجاهت قانونی دارد؟ تا اونجا که  من می‌دونم تو آمریکا چنین چیزی وجود ندارد ولی نمی‌دونم در ایران به چه شکله اینه که گفتم از شما بپرسم. و اینکه اگر چنین چیزی هست به چه مواردی باید دقت کنم در قرارداد. هدف نهایی این است که از فروش این محصول درصد مشخصی به من برسد. چطور می‌توان این قرار را خیلی سفت و سخت قانونی کرد بدون اینکه من در شرکت سهامدار باشم.

با تشکر