شرایط درخواست نفقه و مقدار ان

عاطفه ایزدمهر
سلام.من و همسرم مدت یک سال و نیم است عقد کرده ایم. ما هنگام عقد نشخص کردیم که زمان عقد دو سال است.اما من با او روابط زناشویی داشتم. مدتی است با او به مشکل برخوردم و میخواهم درخواست نفقه و مهریه بدهم.ایا به من تعلق میگیرد؟ مقدار آن چه قدر است؟ من دانشجو نیز هستم و همسر من معلم است.