اقدام روي چند چك برگشتي به چه صورت است؟

جواد

با سلام. بنده حدود 60 ميليون تومن  وبه  تعداد 5 فقره چك دست شخصي دارم و برگشت خورده اند و اون شخص در دادگاه و در فرم دادخواست مبلغ 60 تومن را نوشته وولي فقط 10 روي 10 ميليون اقدام كرده و تمبر زده.حالا آيا قاضي فقط روي آن 10 ميليون، اقدام خواهد كرد يا روي 60 ميليون؟؟