تجدید نظر

Mm
پرونده ای در دادگاه کیفری در مورد تخریب اموال داشتیم رای بدوی صادر شد . شاکی اعتراض کرد و پرونده ای به دادگاه تجدید نظر رفت. بعد از گذشت پنج ماه هیچ ابلاغی یا صدور حکمی صورت نگرفته. باید اقدامی انجام دهیم؟ اصولا چقدر طول میکشه تا رای صادر بشه در دادگاه تجدید نظر.لازم به ذکراست که حکم بدوی شش ماه حبس تعلیقی بود.