مطالبه

امیردبیری
سلام اینجانب خانه ای راکرایه کرده ومبلغ 17میلیون تومان ودیعه دادم به دلایلی زودترازقراردادم خانه راخالی وبه جای دیگری رفتم حال مدت یک سال ونیم ازتخلیه منزل میگذردولی صاحب خانه پولم رانمیدهدوخانه راهم کرایه داده است قولنامه ورسیدمبلغ دستم است راهنمایی کنیدبایدچکاربکنم ممنون