چرا

اکبر
با سلام اینجانب از شما در خواست راهنمایی دارم برادر من در شهر استانبول در خانه ای رفت و امد داشته که در ان خانه مواد مخدر بوده و بردارم بیرون خانه در ماشینه فرد صاحب خانه دستگیر شده الان مدت 10 ماه است که در زندان مال تپه به سر میبرد با وجود اینکه دوست ایشان گفته که ایشان بیگناه است میخاستم ببینم چه سرنوشتی در انتضار ایشن است؟؟