ملاقات فرزندن

لیلا

باسلام. من حدودا یکسال پیش از شوهرم بصورت توافقی جدا شدم که از همه ی حق و حقوق خودم گذشتم . و یک فرزند 10ساله دارم که قبل از طلاق به سن قانونی نرسیده بود و من با شکایت دستور ملاقات فرزندم (هفته ای 24ساعت) راگرفتم . اما بعد از اینکه صیغه طلاق جاری شد، شوهرم از ملاقات فرزندم ممانعت بعمل آورد وقتیکه به دادگاه مراجعه کردم گفتند که باید برای ملاقات، خود فرزند تصمیم بگیرد. البته حضانت با پدرش هست و من فقط متقاضی ملاقات بودم. به طور مخفیانه به مدرسه دخترم رفتم که با برخورد مسئولین مدرسه مواجه شدم و گفتند پدرش تاکید داشته که شما به دیدن فرزندتان نیایید. از خود دخترم که پرسیدم به علت اینکه از پدرش ترس زیادی داره گفت که حتی اگر به دادگاه هم بری من نمیتوانم بگویم که متقاضی ملاقات با مادرم هستم. حال خواستم بدانم برای ملاقات فرزندم چه اقداماتی میتوانم انجام دهم و آیا مشاورانی در دادگاه حضور دارند که با تحقیق از دخترم بتوانند نظر واقعی خود را ابراز نماید؟ ضمنا شوهرم و خودم ازدواج مجدد داشته ایم. با تشکر