شرط ضمن عقد

too700
سلام خیلی ممنونم از لطف شمابرای وقتی که گذاشتید همسر من در عقدنامه شرط ضمن عقد آورده که من در ادامه تحصیل در هرمکانی آزاد باشم آیا من میتوانم با بورس تحصیلی از ایران خارج شوم؟