وکالت

احسان رضایی
من پدرم فوت شده ورثه هم دارای یک همسر ویک دختر ویک پسر وپدر ومادر خودش می باشد الان میخواهیم به مادر خودم وکالت محضری بدهیم باید چه کار کنیم