رهن و اجاره ی ملک

reza
با سلام. اگر مستاجر در موعد مقرر ملک را تخلیه نماید اما موجر از پرداخت مبلغ رهن خود داری کند چه جریمه ای باید به موجر بپردازد