تخلیه اپارتمان اجاری در صورت فروش

behzad nickhoo

با سلام.

بنده یک اپارتمان را 3 سال پیش اجاره کردم و بعد از اتمام قرارداد انرا به صورت پشت نویس به همراه مالک و همسرش به عنوان شاهد برای دو مرتیه تمدید کریم. در زمان تمدید در بهمن ماه 94 به انها اعلام کردم در صورتیکه می توانند تخلیه نمایم چونکه اپارتمانی با همین حدود قیمت ومشخصات در دسترس دارم. که انها گفتند نه بشین مشکلی نیست. پس از مدت کوتاهی در فروردین ماه ملک مذکور به فروش رفت و به خریدار طی سه مرحله بازدید اعلام نمودم که من تازه قرار داد بسته ام گفت مشکلی ندارد ما هم می خواهیم اجاره بدهیم شما بشین تا پایان قرار داد در بهمن ماه 95. بعد از حدودده روز اعلام کردن که ما می خواهیم خودمان در خانه بشینیم و باید تخلیه کنی. گفتم روزی که بازدید کردی من اعلام کردم تازه قرار داد نوشته ام و خالا شما می فرمایید ظرف یک ماه و نیم تخلیه کن. دقیقا زمانی که فصل نقل و انتقال هست و بازار اجاره داغ. چند بار هم تهدید کرده اند که می رویم شورای حل اختلاف. به نظر شما ایشان می توانند حکم تخلیه بگیرن و بنده را مجبور به ترک انجا نمایند. حق و حقوق قانونی بنده به چه صورت می باشد. با تشکر