خیانت شوهر

میترا ولدی

با عرض سلام زنی 35 ساله و دارای دو فرزند هستم . حدود 3 سال است که متوجه شدم شوهرم با دختری در محل کارش رابطه دارد . و من عکس هایشان را در حالیکه با هم به شمال رفته بودند پیدا کردم . شوهرم به هیچ عنوان حاضر نیست به این ارتباطش خاتمه دهد و نسبت به من بسیار سرد و بی محبت شده است و بیشتر اوقات خانه نیست و شبها جدا می خوابد و موبایلش را جواب نمی دهد و غیر از خورد و خوراک بابت بقیه چیزها هیچ پولی به من نمی دهد . و اخیرا هفته ای یکبار نیز شبها به خانه نمی آید و اگر اعتراض کنم حتی دست روی من بلند می کند و میگوید همینه که هست اگه ناراحتی برو درخواست طلاق بده و یا می خوام با این دختره ازدواج کنم . به نظر شما من باید چکار کنم ؟ و حق و حقوق من چیست؟ با تشکر