سوءاستفاده از کپی سند

شاهین
سلام و عرض ادب شخصی کپی سند از من گرفته برای گرفتن استعلام قبل از خرید ملک و ادعا داشت خیلی جاها دست دارد آیا میتواند با در دست داشتن کپی سند سوءاستفاده ای بکند و یا مشکلی پیش برآورد؟