دیه

ایوب

با سلام خدمت وکیل محترم .خانم بوجاری نژاد 

بنده 14ماه پیش مورد ضرب وجرح با اسحله قرار گرفتم این در حالی بود که با ماشین در حال رانندگی بودم.حال پزشکی قانونی سه تا گلوله که در شعاع 5 سانتیمتری به عضله دوقلو پای چپم خورده که در طرف مقابل جای خروج هر سه مشخص میباشند برای تعین دیه یکی از اونها رو حساب کردن.و سوال دوم در اثر همین حوادث عصب درشت نئی ونارک نئی با سطح مشترک .که باعث افتادگی مچ پای چپم شده که پزشکی قانونی 18درصد در نظر گرفتن.ایا این مقدار دیه درست است .این در حالیست که بنده ده گلوله به پاهام برخورد کرده.وروی پای چپم اثر وارد بودن یک گلوله نیز مشخص میباشد که یک دامیه در نظر گرفته .به نظر جنابعالی افتادگی مچ پا از موارد نقض عضو است.یا فرو رفتگی گلوله روی مچ پا ولی از طرف دیگر بیرون نزده همون دامیه کافیه.لطفا راهنمایی کنید اگه هم لازم بدونید مدارک وعکسهای پام برات میفرستم