قرارداد پیش خرید آپارتمان که مالک زمین نیستیم

حجت صیاددرویش

سلام . آیاقرارداد پیش خرید آپارتمان که مالک زمین نیستیم را باید در دفتر مشاور املاک بنویسیم یا دفتر اسناد رسمی؟ و اینکه اصلا می شود این قرارداد را در دفترخانه نوشت؟