مطالبه چک یا انجام تعهد

زینب
مطالبه چک با انجام تعهد با سلام. شخصی در اجراییه یک پرونده حقوقی به اینجانب یک فقره چک دادند ومتعهد شدند در صورت نپرداختن چک به ازای هر روز دیر 50هزار تومن جریمه و چک از اعتبار خارج و پرونده به حالت اول برگردد یعنی یک ساختمان مسکونی بخرد و به اینجانب بدهد. من چک را اجرا گذاشتم دو بار از شورا اخطار شد اما نیامد. حال موندم مطالبه چک را ادامه دهم یا انجام تعهد را.لطفا راهنمایی کنید.