بازنشستگی

مهیار

                                                                 به نام خدا

 

با عرض سلام و خسته نباشید

اینجانب ایران قاسمی مانیزانی دارای شماره شناسنامه 1046 ومتولد 1332 درسال 12/12/79  متارکه کردم و سرپرست خانوار هستم .با مادر و چهار فرزند زندگی می کردم که مادرم در سال 18/8/91 به رحمت خدا رفت.

مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی هستم و حدود 2 سال از حقوق پدرم اسفاده کردم که تاریخ 1/12/94 حقوق پدرم را قطع نمودند.من مستاجر هستم و حقوق بازنشستگی من  با وجود 3 دانشجو در خانه و مخارج سنگین کفاف خرج مخارج زندگی ام را نمیدهد.در ضمن هیچ دریافتی از پدر بچه هایم از همان سال اول سرپرستی دریافت نکرده ام.

از شما خواهشمندام در زمینه برخورداری از حقوق پدرم مرا  راهنمایی نمایید  .

ضمنا پدرم دارای 2 فزند دختر میباشد که خواهر من متاهل هستند.

 

با تشکر

mahyars1984@yahoo.com

                                                                 به نام خدا

 

با عرض سلام و خسته نباشید

اینجانب ایران قاسمی مانیزانی دارای شماره شناسنامه 1046 ومتولد 1332 درسال 12/12/79  متارکه کردم و سرپرست خانوار هستم .با مادر و چهار فرزند زندگی می کردم که مادرم در سال 18/8/91 به رحمت خدا رفت.

مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی هستم و حدود 2 سال از حقوق پدرم اسفاده کردم که تاریخ 1/12/94 حقوق پدرم را قطع نمودند.من مستاجر هستم و حقوق بازنشستگی من  با وجود 3 دانشجو در خانه و مخارج سنگین کفاف خرج مخارج زندگی ام را نمیدهد.در ضمن هیچ دریافتی از پدر بچه هایم از همان سال اول سرپرستی دریافت نکرده ام.

از شما خواهشمندام در زمینه برخورداری از حقوق پدرم مرا  راهنمایی نمایید  .

ضمنا پدرم دارای 2 فزند دختر میباشد که خواهر من متاهل هستند.

 

با تشکر

mahyars1984@yahoo.com