ضرب و جرح عمدی

صبا
با.زن بابام چندوقت پیش دعوا کردم و ایشون رو کتک زدم بعد ایشون رفتن کلانتری واسه شکایت ابلغیه اومد و من رفتم واسه دفاع در کلانتری اونجا گفتم تیشون درب اپارتمان رو باز کردن و اقدام به ابروریزی و توهین به من و مادرم میکردند و من فقط ایشون رو دستشون رو گرفتم و هل دادم حالا نامه دادگاه برایم امده واسه دفاع نمیدونم چی بگم که محکوم نشم لطفا کمکم کنید تو نامه دادگاهم نوشته شده ضرب و جرح عمدی و توهین در ضمن ایشون همون روز رفتن نامه پزشکی قانونی گرفتن و نوشته شده کبودی مچ دست و قرمزی سینه که اینا مربوط به کارای قبلا پدرم بوده