ایجاد مزاحمت با ایجاد سر و صدا

فرزانه
سلام خانم بوجاری نژاد؛ دو سال است به یک منزل جدید آمدیم ؛متاسفانه کودکان و نوجوانان از محله های دیگه به کوچه ما می آیند و با بازی کردن و یا حرف زدن آلودگی صوتی ایجاد میکنند ؛بارها تذکر داده ایم و حتی یکبار با پلیس 110 تماس گرفتیم آمد و تذکر داد ولی آنها همچنان به کار خود ادامه میدهند ؛من میخواهم بدانم که به لحاظ قانونی چگونه میتوانم ریشه آنها را در کوچه بخشکانم (با توجه به اینکه تنها یکی از آنها از محل ما هست و بقیه که هفت هشت نفر هستند را اصلا نمیشناسم و از محل های دیگر می آیند) از این نگرانم که در صورت شکایت بگویند بچه هستند یا چون هیچ اسم و آدرسی از آنان ندارم مشکل پیش بیاید در ضمن همسایگان دیگر میگویند ما عادت کرده ایم . لطفا راهنمایی ام کنید خدا خیرتان دهد