لطفا راهنماییم کنید

خسته
سلام.خانم مجرد ۳۳ساله هستم که ۵سال با پسری همسن خودم دوست بودم ورابطه داشتیم.همان اوایل خیلی بی دلیل وبه شدت در خانه خودش کتکم زد و تهدیدم کرد که پدرومادرش که طبقه بالا بودند نفهمند من از ترس هیچی نگفتم چندماه قهر بدون هیچ جوابی از من گذشت ولی خیلی دوستش داشتم وباز رابطه شروع شد بخاطر رفتارهای خشن و غیر قابل پیش بینی که داشت خیلی خیلی رابطه کم چندماه قهر چ یکهفته دوست بودیم وبازهم کتکم زد ولی با اینکه چندماه به هیچ وجه جواب تماس یا پیامکهاشو نمیدم و لیست سیاه گوشیمه وچندبار خیلی جدی گفتم ازدواج کردم و مزاحم نشه.هنوز شبانخ روز با شماره خودش وشماره های زیاد زنگ میزنه و پیامکهای ناجور میده با اینکه جواب نمیدم ولی همه زندگیم و اعصابمو خراب کرده وخیلی اوضاع زندگیمو بهم ریخته بخدا خسته شدم ونمیدونم چکار کنم که تموم شه.بخاطر شرایطم شکایت نکردم چون پدر ومادر سالخورده ای دارم و همه مسولیت زندگی از هرنظر با من هست بدون هیچ تکیه گاهی.روحیه ام خیلی داغون شده.لطفا راهنماییم کنید.