چک ضمانت

fateme

من شهریور ماه سال 1393 در شرکتی مشغول به کار شدم برای تضمین و تعهد کاری چک به مبلغ 20 میلیون تومان به شرکت دادم (البنه در چک عنوان شده است که چک برای ضمانت انجام کار است) و در آبان ماه 1394 از شرکت استعفا دادم و با استعفا من موافقت شد و با من تسویه حساب هم کردند الان بعد از 6 ماه که از شرکت بیرون آمده ام ایشان چک من را نمی دهند، آیا چک من قابلیت اجرا دارد؟ و اینکه چگونه می توانم چک را از شرکت بگیرم؟