طلاق

حسین
بنده خانمم رادرمنزل طلاق دادم وتمام حقوقش مانند مهریه را پرداخت کردم والان بعد ازگذشت۱/۵سال دوباره شکایتم کردن که طلاق غیرقانونی بوده رفتم دادگاه گفت برای زندان ضامن بیار وبردم الان میگن جریمه نقدی داره میخواستم بدونم جریمش چقدرهست وراهنمایم کنید چطورازخوددفاع کنم ممنون