آیین دادرسی کیفری

lk

با سلام و عرض ادب و احترام 
با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری پرسنل نیروی انتظامی جهت ورود به منزل و بازجویی باید دارای کارت ضابطیت باشند اما در تهران ندارند آیا میتوان از ورود آنها حتی با داشتن دستور قضایی چلوگیری کردcv27