مشاوره

رها محمدی
با سلام من به حساب پسر دایی خود وجه های مختلف در تاریخ های متفاوت واریز کرده و چون فامیل بودیم هیچ مدرکی بین ما رد و بدل نشده است فقط من رسیدهای واریزی را دارم حال که میخواهم پول خود را پس بگیرم کاملا انکار میکنند و میگویند ثابت کن من هم به جز آن رسیده مدرک و شاهد دیگری ندارم چگونه میتوانم حق خودم راس بگیرم اصلا راهکاری هست با تشکر