اختیارات وکالت بلا عزل ملک

سیاوش کسرایی

با سلام با وکالت بلاعزل منزل که درآن گرفتن وام یا ضمانت تسهیلات بانکی قید شده باشد می توانیم بدون حضور موکل در بانک ضمانت تسهیلات بانکی  فرد دیگر شویم ؟

                                                                                                 

                                                                                       باتشکر