ارئه مدرک جهت رتبه بندی شرکت

Mahmoud

سلام

وقت بخیر

لطفا نظر خود را در خصوص شرایط لازم جهت ارئه مدرک به یک شرکت جهت رتبه بندی آن و دریافت مبلغ در ازای مدرک و دادن حق امضا به آنان را اعلام فرمایید.