تصادف و فرار از صحنه جرم

ادریس

سلام خسته نباشین یک ماشین به من زده و فرار کرده من با موتور بودم 

پیشانیم زخم شد در برگه ی پزشک قانونی نوشته ساییدگی قدام پیشانی حاصه

میخواستم ببینم ارزش داره دنبالش راه بیفتم ؟ ممنون 

چقدر دیش میشه؟