بدهکار بانکی و ضامن

داریوش

با سلام من برادرم به بانک بدهکار بود و اقساطش رو نداده حال بانک اجراییه براش دراورده و برادرم دادخواست اعسار داده و شاهد هم برده دادگاه و دادگاه هم حکم بر اعسار ایشان و تقسیط بدهی بانکی داده حالا بانک حکم جلب ضامن رو گرفته و میگه ضامن باید یکجا بده؟ ایا قانونی هست؟ پس حکم اعسار چی میشه؟ راه کار ما چیه؟