ازدواج

Mojtaba

ههسلام. من با خانومی  که مدت ۶ماه المان امده میخاهم ازدواج کنم . من هم ۵سال است که المان هستم .ولی او برلین است و من هامبرگ.من نمیدانم باید چه کار باید انجام بدم.

لتفا اگه کسی میدونه راهنمایم کنه.