مزاحمت تلفنی،فحاشی،تهمت وافترا

سلام،همسر سابقم مرا مورد تهدید قرار داده و به طریق مختلف ایجاد مزاحمت و رعب و وحشت در زندگی ام نموده،راهنمایی بفرمایید چه کنم