شرایط ارث (لطفا راهنمایی کنید خیلی ضروری است)

احوال
با سلام و وقت بخیر. اگر کارخانه ای (با سند شش دانگ) که به نام خانم خانه (مادر خانه) باشدف و پدر و مادر خانم خانه نیز در قید حیات باشند، آیا بعد از فوت خانم خانه به پدر و مادر خانم خانه ارثی می رسد، در حالی که 3 فرزند دختر و شوهر خانم خانه نیز در قید حیات هستند؟