بابت جلب و رضايت در كلانتري

mahdi

من حكم جلب داشتم ونفر مورد نظر هم جلب كرده وبه كلانتري بردم  ايشان مشكل قلبي داشتن و6ماه قبل عمل قلب كرده بودن در كلانتري حالشان خراب شد وخانواده شان اسرار به رضايت و آزادي كردن وقول دادن تا يك ماه مبلغ 5تونان را بدهن من هم از روي انسان دوستانه ومسلمان بودن رضايت دادم اما انها به قولشان عمل نكردن حالا دادورز ميگويد شما بابت 5تومان رضايت دادي وهيچ كاري نميتواني بكني مگر از خودش بگيري لطفا بگيد با اين اشتباهي كه كردم چه راه حلي هست ممنون