دادن یک آدرس به دو نفر به اداره مالیاتی

سمیرا

با سلام و احترام.

اگر مدیر عاملی بخواهد برای پسرش یک حساب جدید در شرکت باز کند تا خود پسرش هم بتواند فعالیت خرید و فروش را به طور مستقل انجام دهد و به اداره مالیاتی همان آدرس شرکت را بده (برای پسرش) مشکلی ایجاد نمیکند؟