شهرداری

مهران
با سلام،اینجانب از پیمانکاران مخابرات همراه هستم. سوال اینجانب به شرح زیر میباشد، هنگام کار در یکی از سایت های مخابرات همراه اول واقع شده در پارک محله شهرک ژاندارمری مامورین شهرداری بعداز ممانعت کاری اقدام به جمع آوری تجهیزات نصب نشده و ابزار کار با بدون نشان دادن حکم و با برخوردی بسیار ناشایست نموده، آیا از لحاظ قانونی مامورین شهرداری اجازه این عمل را بدون داشتن حکم دارند؟ باتشکر