شرکت در تعاونی

محسن
با سلام من در یک شرکت به صورت قردادی مشغول به کار هستم چند سال پیش مدیر عامل به اجبار از ما رسید شرکت در تعاونی رفاه دریافت کرد و ماهانه هفتاد هزار تومان از حسابمان کسر کرد جهت شرکت در تعاونی و به عده ای از پرسنل وام داد که شامل من نشد الان اجازه انصراف داده و ما انصراف داده ایم ولی شرکت میخواهد دقیقا همان مقدار که از ما کسر شده که ببست چهار ماه است و تقریبا یک میلیون و ششصد است به ما پس دهد ایا از لحاظ قانونی مبلغ که پس میدهد درست است؟