ارسال نامه به زندانی

afsane
علت بازداشت کارمند بعد از دعوا با حراست سازمان چی میتونه باشه؟ و اینکه اگر نامه ای برای این زندانی ارسال بشه که حاوی شماره و اسمی باشه ایا برای نویسنده نامه هم مشکلی پیش میاد؟