کمک مالی بدر به فرزند

باسلام

چند سال بیش بدرم 60ملیون تومان بول بهم داد که به حساب خودم در بانک گذاشتم وسودش روش جمع شده

الان که بدرم فوت کرده یکی از برادرهام ازم شکایت کرده و میخواد به عنوان مال بدر ازم بگیره.میخواستم بدونم از نظر قانونی میتونه کاری بکنه ؟