چک ضمانت

مجتبی صدیقی
سلام خانم بوجاری من کارمند بودم وهمکارم بابت وامی ضمانتم رو کرد ومن درقبالش چک ضمانت بش دادم حالا ازکاربیکارشدم وفقط بیمه بیکاری میگیرم ونتونستم اقساطو بدم واون هم ازم شکایت کرده وچکو اجرا گذاشته راهکاری وجود داره واسه حداقل قسط بندی باقیمانده اقساطم