رضايت دادن

افسانه

با سلام خدمت وكيل محترم . ببخشيد من ازمايش پاپ اسمير پيش دكتر زنان داده بودم و بعد نتيجه آزمايش كه آمد متوجه شدم ك ايشون يك برگه رو كپي رنگي گرفته و به جاي جواب ازمايش من بمن داده و من به سازمان نظام پزشكي شكايت كردم و حالا خانم دكتر بمن پيشنهاد ميدهد ك من هر چي شما بخاهيد ميدهم فقط برو و رضايت بده ميخاهم بدونم اگ من چيزي را بگيرم و رضايت بدهم آيا براي من مشكل ساز نميشود؟ ميشه راهنمايي بفرماييد چطور اين كار را انجام بدم كه مشكل ساز نشود؟