سهم الارث

روح اله رضایی
با سلام پدر بزرگ من ۶سال هست که فوت شده و زمین های کشاورزی دست عموم مونده و به پدر من نمیده ،دو بار هم رفتیم تقسیم کردیم و نوشته هم داریم ،ولی بازم کشت میکنند و به ما هیچی نمیدن خواستم ببینم اگه شکایت کنم به حقمون میرسیم و میتونیم خسارت این چند سال رو بگیریم؟