نوشته با اثرانگشت

مرصاد
من گکشی خریداری کردم از اشنایان جعبه نداشت بجاش نوشته و اثر انگشت گرفتم با درج سریال گوشی الان گوشی سرقتی در اومده می خوام بدونم ایا دست خط منو تبریه می کنه