چک

saeed azizi

سلام من چکی رو به رسم امانت دادم به کسی و طرف هم یک رسید به من داده که نوشته "اصل چک دریافت شد". ومن شفاها با ایشون قرار کردم که چک امانت هست دست ایشون و نباید به بانک ببره ولی ایشون به بانک برده و ظهر نویسی کرده و داده همسر قانونی و شرعی ایشون برگشت زده و درخواست مطالبه وجه کرده و در دادگاه بدوی هم رای گرفته کخ چک باید پرداخت بشه

من فرستادم دادگاه تجدید نظر و تقاضای اتیان سوگند هم روی پرونده گذاشتم و از یک شکایت کیفری خیانت در امانت چک از کسی که چک رو به نام اون صادر کردم انجام دادم و شکایت کیفری خیانت در امانت ثبت شده در شعبه

دو تا شاهد هم برای امانت بودن چک بردم

لطفا راهنمایی بفرمایید من چطوری میتونم جلوی رای دادگاه تجدید نظر رو با این شکایت کیفری بگیرم؟