تحصیل مال از طریق نامشروع

حسین

با سلام 

بنده با یکی از مشتران خودم و از روی اعتماد چکهای مشتریانش  رو خرید دین انجام دادم . و پول نقد به حسابش واریز کزدم . الان بعد از فوت ایشان کلیه چکهای اشخاص برگشت شد . همه شروع به داستان سرایی کردند که ما چک امانت دادیم بهش . من شکایت کردم از همشون و کار داره به صدور اجرائیه میرسه . مشکل اینجاست که وراث متوفی علیه من شکایت تحصیل مال از طریق نا مشروع کرده اند .کار به کارشناس حسابداری ارجاع شد . 

نظریه کارشناس :مازاد پرداختی مرحوم بصورت اسناد تجاری مبلغ  x ریال است . 

بنده هیچ قرارداد مکتوب نداشتم حالا چطور میتونم دفاع کنم ؟

آیا میتونم به قرار داد خرید دین وشرایط آن مانور بدم .

این کار 2 سال ادامه داشته ولی هنوز اصل سرمایه پرداختی من هنوز وصول نشده است ؟