تهمت

با سلام . آیا می شود علیه کسی که در بچگی کسی را مورد تعرض قرار داده و 17 سال از آن ماجرا گذشته شکایت کرد . البته  بچه آسیب هم ندیده .