هزینه تمبر دادخواست اثبات مالکیت

p.h

سلام و خسته نباشید

لطفا بفرمایید هزینه دادخواست اثبات مالکیت چگونه محاسبه می شود؟آیا در صورت بالا بودن مبلغ محاسبه شده ٬امکان ارایه دادخواست اعسار وجود دارد؟

با تشکر از حسن خدمات این سایت.